NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jättened Filadelfia 5/7 Sven-Erik Skattäng
Filadelfia Jättened
14:25
Ärenden 12-16
Kommunfullmäktige 30 maj 2022
09:15
Stenstorp
Nyfiken på
04:36
Konfirmation 2(3) 2021 i Dala kyrka
Dala kyrka
36:28

Maria Ytterbrink

Personporträtt

I serien porträtt kommer vi här att få möta Maria Ytterbrink, vik kyrkoherde i Stenstorps pastorat, vem är hon och varifrån kommer hon. Men vi får också veta lite om hennes uppväxt och hur det kom sig att hon blev präst och vilka fritidsintressen har hon.

pastor personporträtt Stenstorp Maria Ytterbrink Stenstorps pastorat

Publicerad
tisdag 22 mars 2022

Nyfiken på