NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Brand
Räddningstjänsten
00:56
Utryckning, skarpt läge
Räddningstjänsten
01:48
Brand i kastrull
Brandstationen i Floby
03:04

Besök på brandstationen

Räddningstjänsten

Radion besökte i januari 2013 Falköpings brandstation, Christer Olofsson Operativ chef berättade om verksamheten och visade bland annat den nya brand och räddningsbilen.

Vi får också vara med om en "stor" utryckning, med flera bilar......, se till slutet och hör upplösningen.

Räddningstjänsten

Publicerad
fredag 08 februari 2013