NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jättened Filadelfia 2/7 Arne Brännström
Filadelfia Jättened
37:32
stugmöte i Jättened med Magnus Carlsson
Filadelfia Jättened
28:18
stugmöte i Jättened med Granaths 3
Filadelfia Jättened
28:14
stugmöte i Jättened med Granaths 2
Filadelfia Jättened
34:18

Per Dalström

Personporträtt

I serien om olika personer presenterar vi här den nye pastorn Per Dalström på Mössenergsgården.

Per Dalström pastor Mössebergsgården personporträtt Equmeniakyrkan

Publicerad
onsdag 14 mars 2018