NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Invigningstal Ulf Eriksson
Invigning av åttavåningshuset
04:26
ES 12
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
04:10
Röster i minglet
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
28:43
Torbjörn Karlsson
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
05:40

Klippet "invigningen"

Ållebergsgymnasiets invigning 2013

Ållebergsgymnasiet Skola kommun Ulf Eriksson invigning

Publicerad
lördag 19 januari 2013

Skola