Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-8

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

 1. Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

  Dnr 2017/00165 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderat reglemente

            d) Byggnadsnämnden § 40/2017

            e) Byggnadsnämndens förslag till reviderat reglemente


 2. Riktlinje för social investeringsreserv

  Dnr 2016/00481 040

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande

            c) Förslag till riktlinje


 3. Policy för digitalisering

  Dnr 2017/00083 005

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 59/2017

            b) IT-chefens tjänateutlåtande

            c) Förslag till policy


 4. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter

  Dnr 2017/00181 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 60/2017

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande

            c) Nuvarande taxa

            d) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 5/2017

Program
5 av 7
Publicerad
måndag 29 maj 2017