Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

 1. Anslag för byggnation av demenscentrum vid Fåraberget, Tåstorp 7:7, Falköping

  Dnr 2017/00187 299

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 62/2017

            b) Ekonomens tjänsteutlåtande

            c) Tekniska nämnden § 25/2017

            d) Programhandling

            e) Kostnadsberäkning

Program
6 av 7
Publicerad
måndag 29 maj 2017