Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-16

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

 1. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00178 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 68/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Direktionen för MÖS § 1/2017

            d) Årsredovisning år 2016

            e) Revisionsberättelse år 2016

            f) Granskningsrapport år 2016


 2. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016

  Dnr 2017/00180 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 69/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

            c) Samordningsförbundet Östra Skaraborg § 3/2017

            d) Årsredovisning år 2016

            e) Revisionsberättelse år 2016

            f) Granskningsrapport år 2016


 3. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Kelesh Hussein (S)

  Dnr 2017/00208 023

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 57/2017


 4. Entledigande av Emil Estebanez (V) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen

  Dnr 2017/00232 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00238 023

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Björn Stenström (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

  Dnr 2017/00239 023

  Bilaga a) Avsägelse


 7. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier

            b) Kommunstyrelsen § 61/2017 – Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens granskning av beslut och principer för beviljande av forskningsstudier

Program
7 av 7
Publicerad
måndag 29 maj 2017