Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Budgetramförändring för äldreomsorg, funktionsnedsättning, och individ- och familjeomsorg

Kommunfullmäktige 27 november 2017

  1. Budgetramförändring för äldreomsorg, funktionsnedsättning, och individ- och familjeomsorg

    Dnr 2017/00449 042

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 141/2017

    b) Ekonomens tjänsteutlåtande

    c) Socialnämnden § 50/2017 Tertialrapport


Program
6 av 23
Publicerad
tisdag 28 november 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017