Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-9

Kommunfullmäktige 27 november 2017

 1. Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) delårsrapport för år 2017

  Dnr 2017/00465 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 142/2017

  b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande

  c) Revisorernas granskning

  d) Delårsrapport 2017 AÖS

  e) Avfallshantering Östra Skaraborg § 17/2017


 2. Bestämmelser för utdelning av idrottsstipendium

  Dnr 2017/00480 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 145/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 73/2017


 3. Bestämmelser för utdelning av kulturstipendium

  Dnr 2017/00478 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 71/2017


 4. Bestämmelser för utdelning av föreningsledarstipendium

  Dnr 2017/00479 805

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 147/2017

  b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande

  c) Förslag till bestämmelser

  d) Kultur- och fritidsnämnden § 72/2017


Program
7 av 23
Publicerad
tisdag 28 november 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017