Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 27 november 2017

  1. Anmälningsärenden

    Dnr 2017/00014 101

    Bilaga a) Beslut om fastställande av valkretsindelning

    b) Demokratiberednings mötesanteckningar 20 oktober 2017

    c) Återkoppling från barn- och utbildningsnämnden om framtidens skolorganisation – Barn- och utbildningsnämnden § 48/2017

Program
23 av 23
Publicerad
tisdag 28 november 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017