Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden (ärenden 26-27)

Kommunfullmäktige 27 november 2017

  1. Val till ombud vid Falköpings Hyresbostäder AB:s bolagsstämmor

    Dnr 2017/00524 102

    Bilaga a) Valberedningen § 3/2017


  2. Val till ombud vid Hotellfastigheter i Falköping AB:s bolagsstämmor

    Dnr 2017/00272 102

    Bilaga a) Valberedningen § 4/2017


Program
19 av 23
Publicerad
tisdag 28 november 2017

Kommunfullmäktige 27 november 2017