Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 2-3 (Klimatbudget)

Kommunfullmäktige 25 november 2019

2 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3 Besvarande av motion från Camilla Funke (MP) om att upprätta en klimatbudget för Falköpings kommun

Program
3 av 23
Publicerad
måndag 25 november 2019

Kommunfullmäktige 25 november 2019