Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 11-15

Kommunfullmäktige 25 november 2019

11 Ändring av taxa för Falköpingskommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

12 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

13 Annonsering om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2020

14 Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Skaraborg

15 Val av ägarrådsrepresentanter till den ideella föreningen Europakorridoren

Program
12 av 23
Publicerad
måndag 25 november 2019

Kommunfullmäktige 25 november 2019