Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återbesättande och Entlediganden (Ärenden 16-19)

Kommunfullmäktige 25 november 2019

16 Återbesättande av uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden efter Ingvor Bergman (S)

17 Entledigande av Arild Svensgam (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

18 Entledigande av Malin Blomqvist (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

19 Entledigande av Eddie Wallin (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Program
13 av 23
Publicerad
måndag 25 november 2019

Kommunfullmäktige 25 november 2019