NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, del 1

Kommunfullmäktige 25 november 2019

10. Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun år 2020

Program
10 av 23
Publicerad
måndag 25 november 2019

Kommunfullmäktige 25 november 2019