Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att Falköping inte beviljar bidrag till Ibn Rush

Kommunfullmäktige 29 juni 2020

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att Falköpings kommun inte beviljar bidrag till studieförbundet Ibn Rushd

Dnr 2020/00151

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 109/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kommunfullmäktige § 56/2020

e) Motionen

Program
5 av 13
Publicerad
måndag 29 juni 2020