Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2020

Kommunfullmäktige 29 juni 2020

Dnr 2020/00002

Bilaga a) Sammanställning ej verkställda gynnande beslut

kvartal 1, 2020

b) Rapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL

kvartal 1, 2020

c) Socialnämnden § 59/2020

Program
13 av 13
Publicerad
måndag 29 juni 2020