NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2020

Kommunfullmäktige 29 juni 2020

Dnr 2020/00206

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 113/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Delårsrapport per 30 april 2020 Falköpings kommun

e-f) Delårsrapport per 30 april 2020 och beslut

nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

§ 17/2020

g-h) Delårsrapport per 30 april och beslut tekniska

nämnden § 56/2020

i-j) Delårsrapport per 30 april och beslut socialnämnden

§ 57/2020

k-l) Delårsrapport per 30 april och beslut barn- och

utbildningsnämnden § 61/2020

m-n) Delårsrapport per 30 april och beslut kultur- och

fritidsnämnden § 27/2020

o-p) Delårsrapport per 30 april och beslut kompetensoch arbetslivsnämnden § 22/2020

Program
7 av 13
Publicerad
måndag 29 juni 2020