NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Kommunfullmäktige 29 juni 2020

Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2019

Dnr 2020/00137

Bilaga a) Kommunfullmäktiges presidiums förslag

b) Förbundsdirektionens protokoll 28 februari 2020

c) Revisionsberättelse

d) Granskningsrapport

e) Årsredovisning

Program
6 av 13
Publicerad
måndag 29 juni 2020