Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av policy för sponsring

Kommunfullmäktige 29 juni 2020

Dnr 2020/00099

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Förslag till ändring av policy för sponsring

e) Tekniska nämnden § 35/2020

f ) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 19/2020

g) Barn- och utbildningsnämnden § 42/2020

h) Byggnadsnämnden § 32/2020

i ) Delegationsbeslut om remittering

j ) Remissversion av förslag ändring av policy för

sponsring

k) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 19/2020

Program
8 av 13
Publicerad
måndag 29 juni 2020