NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunrevisionens granskning av IT-hanteringen

Kommunfullmäktige 27 augusti 2012

Kommunrevisionens ordförande Stina Linnarsson informerar om resultatet efter granskning av IT-hanteringen.

Program
6 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016