NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 11-13

Kommunfullmäktige 27 augusti 2012

Punkten 11: Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen är att Kommunfullmäktige antar justeringar i nämndens reglemente.

Punkten 12: Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Punkten 13: Socialnämnden har sedan den 1 juli 2008 en rapporteringsskyldighet enligt lagen om stöd och service av ej verkställda beslut.

Program
13 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016