NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion från Folkpartiets kf-grupp om fixartjänst för människor med långvariga funktions-nedsättn

Kommunfullmäktige 27 augusti 2012

Folkpartiet i Falköping yrkar på att "Fixartjänsten", efter enklare prövning, även blir tillgänglig för människor med långvariga funktionsnedsättningar i Falköpings kommun.

Program
9 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016