NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förvärv av Ekehagens Forntidsby AB och tillskjutande av ägartillskott samt rapport

Kommunfullmäktige 27 augusti 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-07 att ge ekonomi-kontoret i uppdrag att utreda Ekehagens Forntidsby i syfte att effektivisera och utveckla byns verksamhet.

Program
11 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016