NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om ljussättning

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

5. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om ljussättning av gång- och cykelbana

Program
6 av 23
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012