NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Budgetomröstning

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

Omröstning i punkten 13: Budget år 2013 och flerårsplan 2014–2015

Program
23 av 23
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012