NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Budgeten - Debattordning

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Björk går igenom debattordningen för ärende 13. Budget år 2013 och flerårsplan 2014–2015 .

Program
12 av 23
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012