NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Exploateringsavtal och Grolanda Fiber

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012

8. Exploateringsavtal S:t Olofs kyrkogård (Gamla Stan 2:2 m.fl.)

9. Grolanda Fiber, ekonomisk förening, – kommunal borgen

Program
9 av 23
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 29 oktober 2012