Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om enkät LUPP

Kommunfullmäktige 16 december 2013

Besvarande av återremitterad motion från Vänster-partiets kommunfullmäktigegrupp om att delta i Ungdomsstyrelsens enkät LUPP

Dnr 2013/00136 100

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 233/2013

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

c) Motion

Program
3 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016