Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om återvandringsbidrag

Kommunfullmäktige 16 december 2013

Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att införa kommunalt återvandringsbidrag och inrätta en tjänst som återvandringshandläggare

Dnr 2013/00156 139

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 234/2013

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

c) Integrationsutskottet § 37/2013

d) Motion

Program
4 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016