Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om information på lönespecifikation

Kommunfullmäktige 16 december 2013

Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfull-mäktigegrupp om information på kommunanställdas lönespecifikation

Dnr 2013/00194 024

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 235/2013

b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

c) Personalutskottet § 24/2013

d) Motion

Program
5 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016