Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende 7-18

Kommunfullmäktige 16 december 2013

 1. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2014

  Dnr 2013/00410 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 236/2013

  b) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens

  presidier § 2 /2013


 2. Policy för representation

  Dnr 2013/00411 105

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 238/2013

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-10-25

  c) Policy för representation


 3. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per den 30 juni 2013


  Dnr 2013/00395 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 241/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-01

  c) Avfallshantering Östra Skaraborg § 43/2013

  d) Delårsrapport 2013

  e) Revisorernas bedömning 2013-10-10 av delårsrapporten

  f) PWC:s granskningsrapport 2013-10-09


 4. Taxa för brister som uppdagas vid kontroll av arbetsplatser där arbete eller aktiviteter pågår

  inom trafikerade ytor

  Dnr 2013/00305 316

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 242/2013

  b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2013-10-30 med bilaga

  c) Tekniska nämnden § 89/2013


 5. Handlingsplan "Mest sjuka äldre”

  Dnr 2013/00407 701

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 243/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-01

  c) Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund § 33/2013

  d) Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

  e) Genomförandeplan för Skaraborg


 6. Skyltprogram för kommunala skyltar

  Dnr 2013/00419 210

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 247/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Byggnadsnämnden § 162/2013

  d) Skyltprogram för kommunala skyltar


 7. Kulturplan Skaraborg

  Dnr 2013/00423 860

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 249/2013

  b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-11-05

  c) Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund

  § 76/2013

  d) Kulturplan Skaraborg – Mål 2020


 8. Jäla Fiber Nät, ekonomisk förening – ansökan om kommunal borgen

  Dnr 2013/00424 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 250/2013

  b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2013-11-11

  c) Ansökan från Jäla Fiber Nät, ekonomisk förening


 9. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2014

  Dnr 2013/00436 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 1/2013


 10. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Robert Eklund (V)

  Dnr 2013/00472 115

  Bilaga a) Skaraborgs tingsrätts skrivelse 2013-11-14 med bilaga


 11. Val till kommunala förtroendeuppdrag

  Bilaga a) Valberedningen § 1–19/2013


 12. Anmälningsärende

  Bilaga a) Kommunrevisionens skrivelse 2013-11-20

  b) Kommunrevisionens rapport ”Granskning av anläggningsredovisning”


Program
6 av 7
Publicerad
fredag 25 mars 2016