Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 15 december 2014

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund

Program
2 av 19
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 15 december 2014