Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att stärka gemenskapen i Falköping

Kommunfullmäktige 15 december 2014

 1. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att stärka gemenskapen i Falköping

  Dnr 2014/00201 800

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 224/2014

            b) Administratörens tjänsteutlåtande 2014-11-04

            c) Kultur- och fritidsnämnden § 40/2014

            d) Integrationsutskottet § 24/2014

            e) Kommunstyrelsen § 151/2014

            f) Motionen

Program
5 av 19
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 15 december 2014