Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 8-9

Kommunfullmäktige 15 december 2014

 1. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2015

  Dnr 2014/00411 101

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 232/2014

            b) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier § 4/2014


 2. Revidering av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

  Dnr 2014/00429 133

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 234/2014

            b) Integrationssamordnarens tjänsteutlåtande 2014-11-10

            c) Kommunfullmäktige § 7/2014

            d) Nuvarande överenskommelse om blandande platser

Program
8 av 19
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 15 december 2014