Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 10-12

Kommunfullmäktige 15 december 2014

 1. Entledigande av Björn Carlsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00435 101

  Bilaga a) Avsägelse


 2. Entledigande av Fredrik Ask (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2014/00436 101

  Bilaga a) Avsägelse

 3. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av valnämnden

            b) Kommunrevisionens granskning av regelverk för föredelning av tomter för småhus

            c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2

            d) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till               vissa funktionshindrade, kvartal 2

            e) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 3

            f) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa               funktionshindrade, kvartal 3

            g) Kommunrevisionens uppföljning av särskilt stöd till elever

Program
9 av 19
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 15 december 2014