NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om situationen på kommunens äldreboende

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till Sture Olsson (M) om situationen på kommunens äldreboende

Ingvor Bergman Senior Interpellation Sture Olsson Äldreboenden

Program
4 av 9
Publicerad
måndag 29 mars 2021