Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 7-9

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

07. Antagande av strategi för digitalisering

08. Ändring av riktlinje för bisyssla

09. Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar

Covid-19 Digitalisering

Program
8 av 9
Publicerad
måndag 29 mars 2021