Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ombudgetering av budgetram

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd

Socialnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Ombudgetering

Program
7 av 9
Publicerad
måndag 29 mars 2021