Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

10. Entledigande av Britt-Marie Aronsson (KD) från uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska organisationen

11. Entledigande från Sonja Eriksson (SD) som ersättare i byggnadsnämnden samt som ersättare i beredning för översyn av den politiska organisationen

12. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
9 av 9
Publicerad
måndag 29 mars 2021