NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om vindkraftverk

Kommunfullmäktige 27 september 2021

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att införa förbud mot nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga vindkraftverk

Motion Milada Wurm

Program
4 av 10
Publicerad
måndag 27 september 2021