NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Entledigande, återbesättande och anmälningsärende

Kommunfullmäktige 27 september 2021

12. Entledigande av Hannah Svanteman (MP) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

13. Entledigande av Kjell-Åke Johansson (C) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

14. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdraget som ersättare i Falköpings Hyresbostäder AB

15. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

16. Entledigande av Thomas Fredriksson (KD) från uppdragen som 1:e vice ordförande i valberedningen och som ersättare i valnämnden

17. Återbesättande av uppdragen som ledamot i kommunrevisionen, revisor för stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och ersättare för lekmannarevisorerna för Falköpings Hyresbostäder AB efter Gunnar Johanzon (S)

18. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Socialnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Falköpings Hyresbostäder Barn- och utbildningsnämnden

Program
10 av 10
Publicerad
måndag 27 september 2021