NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Tilläggsanslag återvinningscentral

Kommunfullmäktige 27 september 2021

11. Tilläggsanslag gällande iordningställande av ny verksamhetsyta för återvinningscentral på del av fastigheten Falevi 8:14

Program
9 av 10
Publicerad
måndag 27 september 2021