NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

avtal med Jula Logistics AB om industrispår

Kommunfullmäktige 27 september 2021

Genomförandeavtal med Jula Logistics AB om anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår och framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikområde

Jula Avtal

Program
6 av 10
Publicerad
måndag 27 september 2021