Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändrings beslut 7-9

Kommunfullmäktige 27 september 2021

07. Ändring av rubrik i den kommunala författningssamlingen om avgift för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet

08. Ändring av taxa för särskild prövning inom skolväsendet

09. Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Program
7 av 10
Publicerad
måndag 27 september 2021