Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 1-12 Tåstorp, Sammanträdesdagar, m.fl.

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Förvärv av fastigheten Tåstorp 7:8

04. Kommunikationspolicy för Falköpings kommun

05. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022 och utbetalning för år 2024

06. Förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

07. Antagande av avfallstaxa för Falköpings kommun

08. Sammanträdesdagar 2024 för kommunfullmäktige

09. Ändring av taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter

10. Ändring av ägardirektiv samt ändring av bolagsordning för Hotellfastigheter i Falköping AB

11. Entledigande av Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

12. Entledigande av Zeynab Hussaini (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Val Kompetens- och arbetslivsnämnden Tåstorp Partistöd Förvärv Falköping AB Sammanträdesdagar Hotellfastigheter i Falköping AB Inkomna motioner

Program
2 av 16
Publicerad
måndag 30 oktober 2023