Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Flerårsplan 2024-2026 och budget 2024

5. Debatt om kommunens nämnder

Här debatteras de olika nämndernas verksamhet på en övergripande nivå.

Budget Kommunstyrelsen

Program
13 av 16
Publicerad
måndag 30 oktober 2023