Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Kommunens investeringar

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Flerårsplan 2024-2026 och budget 2024

4. Debatt om kommunens investeringar

Här debatteras de investeringar som finns i de olika budgetförslagen.

Budget

Program
8 av 16
Publicerad
måndag 30 oktober 2023