Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. (1/2) Kommunens fyra övergripande mål,

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Flerårsplan 2024-2026 och budget 2024

3. Debatt om kommunens fyra övergripande mål

Efter den strategiska debatten påbörjas debatten om kommunens övergripande mål, målen debatteras var och en för sig

a. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

b. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

c. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

d. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Budget

Program
6 av 16
Publicerad
måndag 30 oktober 2023