Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Flerårsplan 2024-2026 och budget 2024

Kommunfullmäktige 30 oktober 2023

Budgetdebatt

Inledningsanföranden

Behandlingen av budgeten inleds med att den styrande koalitionens företrädare presenterar sitt budgetförslag i ett anförande på max 10 minuter.

De partier som presenterar egna budgetförslag gör det i anföranden på max 10 minuter vardera. För att budgetförslaget ska räknas som ett eget budgetförslag krävs att det är inlämnat i tid enligt ovan.

Därefter får övriga partier presentera sin syn på budgeten i anföranden på max 5 minuter vardera. Inga repliker tillåts på de inledande anförandena.

Debatt om ekonomi, ledning och styrning

Efter de inledande anförandena påbörjas en övergripande debatt om ekonomi, ledning och styrning.

Debatt om kommunens fyra övergripande mål

Efter den strategiska debatten påbörjas debatten om kommunens övergripande mål, målen debatteras var och en för sig.

a. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.

b. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.

c. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.

d. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.

Debatt om kommunens investeringar

Här debatteras de investeringar som finns i de olika budgetförslagen.

Debatt om kommunens nämnder

Här debatteras de olika nämndernas verksamhet på en övergripande nivå."

Budget

Program
3 av 16
Publicerad
måndag 30 oktober 2023